Hoe nuttig is een preventief akoestisch onderzoek?

Heeft het plaatsen van een geluidsscherm zin? Hoeveel geluid scheelt het? Welke afmetingen moet het geluidsscherm hebben om effectief te zijn? Zo maar wat vragen die ons dagelijks gesteld worden. Al sinds jaar en dag biedt Greenwall het GER- (Geluids Effect Rapportage) akoestisch onderzoek aan. Het is een effectief middel om te bepalen of een Greenwall geluidsscherm effect heeft in een specifieke situatie. Maar is dat nuttig?

Een GER-onderzoek kan uitwijzen of het verstandig is om te investeren in een geluidsscherm. Het geeft informatie of het überhaupt zin heeft om een Greenwall te plaatsen, maar ook wat de beste plek, de juiste lengte en hoogte is.

Het onderzoek

Het GER-onderzoek is een bureaustudie, er wordt niet vooraf een meting gedaan. Dat heeft geen zin, want met een meting worden ook omgevingsgeluiden, weersinvloeden en dergelijke meegenomen, en dat willen we juist niet.

Op basis van verschillende gegevens, foto’s en een situatieschets, wordt een onafhankelijk akoestisch adviesbureau gevraagd een berekening te doen. Hoe beter de aangeleverde informatie is, hoe nauwkeuriger het resultaat.

Het resultaat

De uitkomst van een GER-onderzoek is een getal dat de mate van geluidsreductie aangeeft ten opzichte van het huidige niveau.  Met onderstaande geluidsfragmenten is het mogelijk om te beluisteren hoe groot het effect is.

En anders?

Het kan ook zijn dat uit het onderzoek blijkt dat een geluidsscherm in jouw situatie geen goede oplossing is. Dat is jammer, maar voorkomt een desinvestering omdat het resultaat uiteindelijk tegen zal vallen. Je kunt dan kijken naar andere oplossingen aan de bron (bijvoorbeeld een stillere pomp of een snelheidsbeperking), of een andere plek in de tuin om te gaan zitten.

Relevante berichten