De 10 FAQ over geluidsschermen voor tuinen

Veelgestelde vragen

Met stip op 1 van de vaakst gestelde vragen: wat kost dat? Standaard beantwoorden we die vraag met een wedervraag: Wat kost een auto?

De aanschaf van een Greenwall geluidsscherm is heel wat anders dan het kopen van een schutting, ook financieel gezien. In bijgaand schema hebben we de kosten van verschillende erfscheidingen op een rijtje gezet.

Wil je zelf een Greenwall plaatsen, dan kun je al vanaf € 319,- een element kopen. Wil je dat onze dealers hem voor je plaatsen, de eventuele palen zetten, de Greenwall van planten voorzien en de boel netjes voorbereiden en afwerken, houdt dan rekening met een m2-prijs van ca. € 250,- tot € 300,-. Een behoorlijke, maar nuttige investering in het woongenot!

Een Greenwall is zeer effectief. Alle Greenwall producten zijn in een laboratorium getest op hun geluidwerende eigenschappen en mogen daarom met recht geluidsschermen worden genoemd.

Wel is van belang dat je een Greenwall geluidsscherm op de juiste plek zet, en voldoende hoog en lang wordt. Geluid neemt de weg over en om het scherm heen, en die weg moet je zo lang mogelijk zien te maken voor het beste resultaat.

Geluid kan ook worden weerkaatst door bebouwing in de buurt, waardoor het via een omweg toch bij jou in de tuin belandt.

Dat is een hele terechte vraag, en tegelijk heel moeilijk om eenvoudig te beantwoorden. Dat heeft met de vorige vraag te maken, maar ook met andere factoren.

De geluidsbron; Is dat wegverkeer, een zwembadpomp of een schoolplein? Welke toonhoogte hoor je? Zijn het piekgeluiden of is het continu lawaai?

De omgeving; Is er veel bebouwing in de buurt? Ligt er een plein of een vijver? Allemaal elementen die geluid verder dragen of weerkaatsen.

Jij; Waar ervaar je de overlast? Zit je tegen een muur, of onder een overkapping? Ben je de enige die zich er aan stoort of zijn er meer mensen die er last van hebben?

De beste manier om vooraf het effect van een geluidsscherm te bepalen is een GER-(GeluidsEffectRapportage )-akoestisch onderzoek. Je leest er alles over in vraag 9.

Een geluidsscherm moet de weg die het geluid van de bron naar de ontvanger aflegt zo lang mogelijk maken.

Een oneindig lang en hoog scherm geeft dan het beste resultaat, maar is niet realistisch. Er zijn wel een paar stelregels waar je mee kunt rekenen:

Een geluidsscherm moet minimaal 1 meter hoger zijn dan de rechte lijn tussen de bron en de ontvanger.

Als je zittend op het terras (oorhoogte 1,2 m) last hebt van scheurende motoren achter je huis (bronhoogte 60 cm), dan is de minimaal vereiste hoogte 1,6 m als je het scherm naast de weg zet, of 2,2 m pal naast je op het terras.

Geluid van een geluidsbron heeft over een hoek van 127º invloed op je

Staat de geluidsbron op één punt zoals bv. een warmtepomp, dan dien je die 127º hoek vanaf de bron te bekijken. Bij overlast van een weg hanteer je deze hoek vanaf de plek waar je last hebt van het geluid.

Zonder al te technisch te worden: geluidsisolatie is de mate waarin het geluid niet door de Greenwall heen dringt. Met name de dikte van het scherm en het gewicht spelen daarbij een belangrijke rol. Vergelijk het een beetje met warmteisolatie.

Geluidsabsorptie is de mate waarin geluid wordt geabsorbeerd en niet wordt weerkaatst. Vergelijk het geluid maar eens van een lege kamer (zonder tapijt, gordijnen, wandbekleding en meubels: hol en galmend) met dat van een ingerichte kamer. Een hoge absorptiewaarde is misschien nog wel belangrijker dan een hoge isolatiewaarde, omdat reflecterend geluid elders of via een omweg alsnog overlast kan veroorzaken.

Lastige vraag! Eigenlijk moet je jezelf de volgende vragen dan eerst stellen:

  • Is er sprake van geluidoverlast?
  • Wie of wat veroorzaakt die overlast?
  • Is dat toegestaan?
  • Wie profiteert er van een geluidsscherm?

In het algemeen geldt: geluidoverlast veroorzaakt door verkeer moet binnen de perken gehouden worden door de wegbeheerder (bv. de gemeente, provincie, rijk). Die hanteert normen die bij wet geregeld zijn. Als de weg niet aan de norm voldoet is de wegbeheerder verplicht voor zijn rekening maatregelen te treffen. Zie daarvoor ook de volgende video.

Niet alle vormen van geluidoverlast zijn bij wet geregeld. Geluidoverlast door de buren bijvoorbeeld is niet vastgelegd (vraag maar aan de Rijdende Rechter….) In dat geval zijn er 2 opties: je spreekt af dat je de kosten van het geluidsscherm deelt en zet deze op de erfgrens, of je koopt het scherm zelf en zet die in je eigen tuin.

Je kunt ook samen met de buren een geluidsscherm aanschaffen tegen de overlast van de weg die achter jullie huizen, straat of woonwijk langs loopt.

Bedrijven hebben vaak een vergunning nodig als ze structureel veel geluid produceren en moeten dus ook maatregelen treffen als ze de normen overschrijden.

In alle gevallen adviseren wij: ga in gesprek met elkaar en zoek gezamenlijk naar een oplossing.

Een Geluids Effect Rapportage (GER) of akoestisch onderzoek is een mogelijkheid om vooraf te bepalen hoeveel effect een geluidsscherm voor je zal hebben, rekening houdend met verschillende factoren. Zo zijn de afmetingen van het scherm, de bron, de plek waar de overlast ervaren worden en de omgeving van belang.

 Het onderzoek is een bureaustudie en wordt gedaan met een akoestisch programma.  Er wordt niet vooraf gemeten. Het resultaat is een verwachting in dB’s hoeveel geluidsreductie we kunnen bereiken ten opzichte van het huidige niveau.

Door de lengte en hoogte van het scherm te variëren is het ook mogelijk om het resultaat te optimaliseren, en bijvoorbeeld tot betere resultaten te komen.

Door middel van geluidsfragmenten kunnen we je vervolgens laten horen wat dat getal in de praktijk betekent.

Een eenvoudig akoestisch onderzoek is er vanaf € 995,-. Het mooie ervan is, dat je je beslissing om een geluidsscherm aan te schaffen pas ná het onderzoek doet, en op deze manier dus verzekerd bent tegen een miskoop.

Jazeker! De Greenwall is zowel bedoeld voor de particuliere als de zakelijke markt.

Voor bedrijven is er zelfs een fiscaal voordeel (MIA/VAMIL) omdat het gaat om een duurzame en milieuvriendelijke investering. Zie ook de volgende vraag.

Voor zover wij weten is er geen subsidieregeling voor de aankoop van een Greenwall. Wel zijn er gemeentelijke initiatieven die de aanschaf van milieuvriendelijke, duurzame of groene producten (denk aan groene daken, groene gevels etc.) stimuleren en waar je gebruik van kunt maken.

Voor bedrijven is er de MIA/VAMIL-regeling. Deze fiscale voordeelregeling is er voor bedrijven die investeren in duurzame en milieuvriendelijke maatregelen. Greenwall wordt als één daarvan vermeld op de Milieulijst 2021 van het Ministerie van Economische Zaken. Wij adviseren bedrijven om voor meer informatie contact op te nemen met de accountant.

 

Milieulijst (Vamil & MIA) en EIA, 2021 | KaRo BV Tuinbouwtechniek &  -benodigdheden

Eigenlijk gelden alle vragen hierboven ook voor jou, behalve… Je wilt nog niet wilt investeren in een  onderzoek zo lang de koop niet zeker is, en je niet wilt kopen als je niet zeker weet of het probleem kan worden verholpen.

De oplossing: laat een GER-akoestisch onderzoek uitvoeren en neem de uitkomst daarvan op als ontbindende voorwaarde in het voorlopig koopcontract. Je kunt dan zonder risico verder in het aankooptraject.

Een andere mogelijkheid is om de verkoper te vragen om een GER- onderzoek. Dat heeft de volgende voordelen:

  • De verkoper kan aantonen dat het geluidsniveau met een geluidsscherm daadwerkelijk zal dalen;
  • Deze kan het onderzoek gebruiken voor elke potentiële koper die zich daar zorgen over maakt;

Voor aan- en verkoopmakelaars hebben we een aparte informatiepagina: Wat kan een makelaar doen bij vragen over geluidsoverlast?